K V A L I T E T

Generelt:
Vi vil gerne være de bedste på området, og derfor er kvalitet en selvfølge med regnskaber udarbejdet til tiden og efter god regnskabsskik - samt selvfølgelig overholdelse af lovgivningen.

Personligt:
Kvalitet er et stærkt personligt spørgsmål om at ville gøre det rigtige i enhver forekommende situation. Manualer om kvalitet kan fraviges, hvis fristelsen overtager dømmekraften. Kvalitet i bogføring, årsregnskaber, skat og rådgivning afhænger af den personlige og faglige evne til hver gang i situationen at ville udføre opgaverne efter god samvittighed.

Fagligt:
En fyldestgørende uddannelse som merkonom med flere tillægsfag, løbende opfølgning på relevante kurser, abonnementer på faglige skrifter og nysgerrighed efter fagligt nyt sikrer optimal faglighed sammen med et veludbygget netværk.